Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τα εξής σε σχέση με τις οικονομικές, χρηματιστηριακές ή άλλης φύσης πληροφορίες ή/και δραστηριότητες (θα αναφέρονται στο εξής ως πληροφορίες), αναφορικά με το Vantech Growth Fund Ltd.

1. Όλα τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Vantech Growth Fund παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των ήδη υφιστάμενων επενδυτών και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι χρήστες να τις κατανοήσουν σαν προσπάθεια για λογαριασμό του Vantech Growth Fund να ενθαρρύνει, διευθετήσει, συστήσει, υποκινήσει ή συμβουλεύσει οποιαδήποτε συναλλαγή που σχετίζεται με την αγορά μετοχών του Vantech Growth Fund ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που σχετίζεται με άλλες οικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες ή/και δικαιώματα.
2. To Vantech Growth Fund δύναται να εκσυγχρονίσει, αναβαθμίσει, εμπλουτίσει, να αφαιρέσει τμήματα από αυτά ή/και να τροποποιήσει τα περιεχόμενα των πληροφοριών, μερικά ή ολικά, σύμφωνα με την επιθυμία της εταιρίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

3. To Vantech Growth Fund δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση, καταστροφή ή απώλεια των πληροφοριών ή/και άλλες βλάβες που μπορεί να υποστούν οι χρήστες σαν αποτέλεσμα της αναβάθμισης, πρόσθεσης ή αφαίρεσης τμημάτων, μερικά ή ολικά, των περιεχομένων, συμπεριλαμβάνοντας την αναστολή ή την ανάκληση του συστήματος ειδοποίησης.

Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας για να σας αποσταλεί ο κωδικός εισόδου.